Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

I

Import: viz "Dovoz"                          	
Informační služba:                          	
	informace poskytované organizací sdělovacím prostředkům,       	
		veřejnosti apod.                        S 5
	zprávy, výstřižky, informace                     	A
	ostatní                               	S 3
Inkaso:                                	
	inkasní bloky, krátkodobé přehledy a výkazy             	S 3
	inkasní deníky                            	S 5
	pohledávky                              	S 5
	příkazy                               	S 5
Inovace:                               	
	inovační programy a jejich plnění                  	A
	viz též "Modernizace"                        	
Inspekce: viz "Kontrola"                       	
Instituty: viz "Školení"                       	
Instrukce:                              	
	cizí, běžné, provozní, po ztrátě platnosti              	S 5
	vedoucích zaměstnanců organizace                   	V 5
	nadřízených a ústředních orgánů týkající se organizace        	A
	ostatní (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)       	S 5
Instruktáže:                             	
	zápisy                                	S 5
	viz též "Školení"                          	
Integrovaná soustava vědeckotechnických a ekonomických        	
	informací: viz "Vědecké, technické a ekonomické informace"      	
Internáty:                              	
	výkazy o činnosti a provozu                     	S 5
	ostatní písemnosti s funkcí účetních dokladů:            	
		viz "Daně, dávky, poplatky" a "Účetnictví"             	
	viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
Interní sdělení                            		S 5
Intervence:                              	
	intervenční dopisy                          	S 5
	záznamy a protokoly o případech                   	S 5
Intoxikace zaměstnanců průmyslovými škodlivinami           		S 5
Inventarizace:                            	
	hlavní knihy inventární                       	A
	inventurní soupisy a protokoly                    	S 5
	mimořádné inventarizace ke dni vzniku nebo zrušení (zahájení,    	
		likvidace) organizace                      A
	návrhy na vypořádání inventurních rozdílů              	S 5
	odpisy a odpočty                           	S 5
	písemnosti o generální inventarizaci základních prostředků      	A
	plány inventarizací, jmenování inventarizačních komisí,       	
		pracovní záznamy                        S 5
	pomocné inventurní soupisy (rejstříky karet)             	S 5
	předinventurní soupisy                        	S 5
	přehledy, sestavy, soupisy, výkazy, zápisy              	S 5
Inventáře:                              	
	archivní                               	A
	kancelářského zařízení a vybavení budov (po jeho vyřazení)      	S 5
Investice, investiční výstavba:                    	
	viz "Hmotný investiční majetek"                   	
Inzerce:                               	
	inzertní doklady                           	S 3
	propagační materiály vlastní (ukázky)                	A
Inženýrskogeologické a hydrogeologické práce:             	
	evidence projektové dokumentace                   	A
	koncepce rozvoje, dlouhodobé výsledky, plány inženýrskogeolo-    	
		gických a hydrogeologických prací                A
	zprávy o konečném převzetí provedených geologických prací      	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Inženýrskotechnické výpočty v řízení                 		S 5