Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ž

Žádanky:                               	
	pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak            	S 1
Žádosti: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Žaloby: viz "Právní záležitosti"                   	
Železnice:                              	
	viz "Doprava" a tento rejstřík podle jednotlivých hesel       	
		a příslušné činnosti                        	
Žíhací lístky                             		S 1
Živelní pohromy a škody:                       	
	velkého rozsahu (veškeré písemnosti)                 	A
	viz též "Pohromy a škody živelní", "Náhrady škod" a "Škody"     	
Živnostenskoprávní záležitosti:                    	
	výpisy ze živnostenského rejstříku, koncesní listiny,        	
		živnostenské listy, protokoly                  A
Životní prostředí:                          	
	geofaktory životního prostředí a ostatní závažné písemnosti     	A
	koncepce ochrany a tvorby životního prostředí            	A
	konkrétní opatření k ochraně životního prostředí           	A
	ochrana a péče                            	A
	oznámení a výpočty placení exhalací                 	S 5
	program technického rozvoje                     	A
	řízení vědeckovýzkumné práce v životním prostředí          	A
	zprávy o stavu životního prostředí                  	A
	viz též "Odpady a jejich evidence"                  	
Životní úroveň - zásadní opatření                   		A
Životopisné údaje o významných zaměstnancích, kteří          	
	se zasloužili o organizaci, její rozvoj a vývoj           	A
Žurnály (účetní deníky)                        		S 5