Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

C

Cejchování:                              	
	cejchovní listiny, protokoly, zápisy                 	S 3
Celní záležitosti:                          	
	celní prohlídky                           	S 3
	celní řád                              	S 5
	povolovací řízení, poplatky apod.                  	S 5
	přehledy o vybírání cla                       	S 5
Ceniny:                                	
	odbavování poštovních cenin propadlých ve prospěch státu       	
		(rozhodnutí a zápisy realizační komise)             S 5
	emisní plány za období roční a delší                 	A
	grafické návrhy a rytiny (vybrané a odměněné)            	A
	mezinárodní výměna cenin: viz "Mezinárodní spolupráce"        	
	stanovení doby platnosti cenin a způsobu distribuce         	S 5
	úřední oznámení emisí                        	S 5
	vyhodnocení emisní činnosti:                     	
		za období kratší než roční                   S 5
		za období roční a delší                     A
	zajišťování tisku (provozní záležitosti)               	S 5
Ceníky, ceny:                             	
	ceníky:                               	
		cizí                              S 5
		vlastní                             A
	cenové předpisy vlastní                       	A
	cenové věstníky                           	S 5
	podklady pro ceníky                         	S 3
	rozbory cen                             	A
	ostatní                               	S 5
	viz též "Kalkulace"                         	
Cenné papíry:                             	
	písemnosti o prodeji, převodu a repatriaci              	A
	znehodnocené (ukázky)                        	A
Ceny: viz "Ceníky, ceny"                       	
Certifikáty: viz "Osvědčení"                     	
Cestovní zprávy                            		V 5
Cesty služební:                            	
	cestovní průkazy, služební pasy po ztrátě platnosti (včetně     	
		příslušné agendy)                        S 10
	návrhy, povolení, schválení, zajišťovací příkazy           	S 5
	komise pro zahraniční cesty viz "Komise"               	
	plán služebních cest (i zahraniční)                 	S 5
	přehledy a výkazy cest                        	S 5
	studijní cesty                            	V 5
Cirkuláře: viz "Oběžníky"                       	

Civilní obrana:                            	
	kontrola situace CO v organizacích                  	S 5
	materiální zásobování a financování                 	S 5
	operační podklady                          	S 5
	plány, rozpočty viz "Plánování" a "Rozpočty"             	
	pokyny, instrukce (po ztrátě platnosti)               	S
	projektová dokumentace staveb CO viz "Hmotný investiční majetek"   	
	školení, přednášky, pomůcky                     	S 5
	úkoly hospodářsko-mobilizačních příprav, plánovací podklady     	S 5
	vojenská evidence                          	S 3
	výcvik pracovníků CO                         	S 5
	zprávy, hlášení, pokyny, instrukce, plány              	S 5
Cizinci:                               	
	kniha návštěv cizinců                        	S 5
	povolení k zaměstnání                        	S 20
	stáže                                	S 5
	významné návštěvy (záznamy, fotografie, knihy            	
	zahraničních návštěv apod.)                     	A
	ostatní                               	S 5
	viz též "Hosté a delegáti", "Vědeckotechnická spolupráce"      	
		a "Zahraniční"                           	

Clo:                                 	
	jednotná celní deklarace                       	S 10
Pozn: "Nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, je ten, kdo má doklady a údaje	
týkající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, povinen uschovat tyto doklady	
a údaje minimálně po dobu deseti let, a to bez ohledu na prostředek, na kterém	
jsou vezeny" (viz celní zákon č. 13/1993 Sb.,§ 52, odst. 1).