Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

E

Edice:                                	
	ediční plány                             	S 5
	ostatní                               	S 5
Ediční rada                              		S 5
Efektivnost provozu, výroby a vývozu                 		S 5
Ekonomická pravidla a nástroje řízení                 		S 5
Ekonomické informace pro statistiku, účetnictví, kalkulace,      	
		rozpočetnictví, operativní a specializované evidence      S 5
Ekonomické rozbory: viz "Rozbory"                   	
Ekonomický výzkum a ekonomické studie                 		V 5
Ekonomie investic - metody zkoumání a efektivnost investic      		V 5
Ekonomika investic:                          	
	analýza vybraných problémů v oblasti investiční výstavby       	A
	metodické pokyny pro vyhodnocení dokončených staveb (ukázky)     	A
	poskytování úvěrů mezinárodní finanční bankou            	S 10
	roční zprávy o vyhodnocení dokončených staveb            	A
	rozbory vývoje rozestavěnosti                    	S 5
	řízení tvorby soustavy technicko hospodářských ukazatelů investiční 	
		výstavby                            S 10
Ekonomika práce: viz "Mzdy a platy"                  	
Ekvivalent poplatkový - přiznání a výměr               		A
Emigrace                               		V 5
	bilance všech druhů                         	S 5
	cejchovní listy                           	S 3
	denní hlášení o spotřebě                       	S 1
	denní záznamy o kotlech                       	S 1
	diagramové pásky                           	S 1
	diagramy o výrobě a spotřebě                     	S 5
	dlouhodobé koncepce rozvoje energetiky a vodního hospodářství:    	
		viz "Plánování"                           	
	energetická opatření a racionalizace                 	S 5
	energetické normy vlastní                      	S 5
	hlášení o plnění plánu                        	S 5
	kalorimetrické záznamy                        	S 1
	knihy elektrických počítadel                     	S 3
	knihy kondenzace parních turbin                   	S 3
	knihy pro hospodaření s energií                   	S 3
	kontroly dodržování kázně ve spotřebě paliv a energie        	S 3
	kontroly dodržování limitů                      	S 5
	lístkovnice měřicích přístrojů a plynoměrů              	S 3
	modernizace energetického zařízení                  	S 5
	odčítací lístky odběru                        	S 1
	plány (výkresy) energetických zařízení, schémata           	V 5
	poruchy energetických zařízení (hlášení)               	S 3
	požadavky na výpomocnou dodávku energie               	S 3
	programy dodávek                           	S 3
	přehledy technických hodnot za kratší období než jeden rok      	S 5
	rozhodnutí o limitech                        	S 5
	rozpisy limitu elektrické energie                  	S 3
	smlouvy o odběru a dodávkách energie                 	S 5
	smlouvy o spotřebě uhlí a napájecí vody               	S 3
	výkazy měníren                            	S 3
	výkazy o výrobě a spotřebě                      	S 3
	výkon kotle - záznamy                        	S 3
	výpočty kalorických ztrát                      	S 5

	záznamy jednorázových a denních jevů                 	S 1
	záznamy s funkcí účetních dokladů a základní             	
		evidenční pomůcky                        S 5
	záznamy sledovaných jevů a evidenční a provozní           	
		podklady                            S 3
	zásobování energií                          	S 3
	ostatní                               	S 1
	viz též "Plánování" a "Statistiky"                  	
Evidence:                               	
	analytická a syntetická, operativní, skladová, specializovaná    	
		včetně informačních souborů                   S 5
	budov a základních prostředků                    	A
	cizího majetku přechodně uloženého v podniku             	S 5
	faktur pitné vody a stočného                     	S 5
	inventáře                              	S 10
	jednotné evidence zaměstnanců (JEZ) viz "Zaměstnanecké záležitosti" 	
	kádrových rezerv (ukázky)                      	A
	majetku (pozemků, budov, objektů)                  	A
	návrhů změn a odchylek                        	S 3
	objevů, vynálezů, patentů a průmyslových vzorů            	A
	oběžníků                               	S 3
	odpadů viz "Odpady a jejich evidence" a "Životní prostředí"     	
	operativní a specializovaná                     	S 5
	opravných zápisů                           	S 5
	pasů                                 	S 5
	písemností: viz "Spisová služba"                   	
	podřízených organizací                        	A
	poruch                                	S 5
	prodejních zásob                           	S 3
	skladů                                	S 5
	spotřeby paliv, mazadel, náhradních dílů a ostatního materiálu    	S 5
	strojů                                	S 5
	tiskopisů                              	S 5
	účetní: viz "Účetní evidence"                    	
	úrazů                                	S 5
	uživatelů ropných látek                       	S 3
	vratných obalů                            	S 3
	zdrojů užitkové vody (provozní)                   	S 10
	jinak viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Evidenční a kmenové listy racionalizačního opatření          		S 5
Evidenční listy a karty:                       	
	karty strojů po vyřazení                       	S 3
	karty výkresů                            	S 5
	lístky norem                             	S 1
	listy zaměstnanců                          	S 45
	(lhůta 45 let je doporučená, minimální lhůta stanovená zákonem je 20 let)	
	pomůcky: viz tento rejstřík podle jednotlivých            	
		hesel a příslušné činnosti                     	
	průklepy účetních dokladů a faktur                  	S 3
	štítky                                	S 3
Exekuce: viz "Právní záležitosti"                   	
Exkurze                                		S 5
Expedice: viz "Obchodní činnost" a "Sklady a skladové hospodářství"  	
Experimentální ověřování:                       	
	úkoly (zadání, sledování, výsledky, hodnocení)            	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Experti:                               	
	smlouvy a posudky závažného významu                 	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Expertíza investic a projektů:                    	
	prováděná pro další podniky                     	S 5
	příprava, posuzování a schvalování staveb              	S 10
	registrace staveb                          	S 10
	významných akcí                           	A
	ostatní                               	S 5
Expertní řízení: viz "Oponentní řízení"                	
Exploze: viz "Škody"                         	
Export: viz "Obchodní činnost"                    	
Externí:                               	
	poradní a koordinační orgány (výbory, rady, komise aj.)       	V 5
	pracovníci, spolupráce, činnost apod.                	S 5
	studijní a rozborové materiály                    	S 5
	závažné dohody                            	A