Úvod  >  Profil

Profil firmy ARCHIPO

ARCHIPO s.r.o. je komerční spisovna, která poskytuje služby pro všechny subjekty a zájemce, požadující odborné řešení činností z oblasti zpracování a uložení písemností s neprošlou skartační lhůtou a likvidace písemností jejich skartací. Naše služby jsou určeny jak pro existující firmy a subjekty, které tyto služby zadávají formou outsorcingu specializované odborné firmě, tak pro likvidované subjekty a subjekty v konkursním řízení, které řeší odborné zpracování a uložení písemností při ukončení své činnosti tak, aby mohly být vymazány z obchodního rejstříku.

Předmět činnosti naší společnosti je netypický a úzce specializovaný. Outsorcing spisovny živé firmy i odborné řešení úkolů likvidátora nebo správce konkursní podstaty likvidovaných subjektů se však stává v dnešní době optimálním řešením specifických odborných činností.

Společnost ARCHIPO působí v dané oblasti služeb již od roku 1993, má bohaté zkušenosti, a proto poskytuje kvalitní služby, což dokládá referenční list subjektů, kterým již byly služby poskytnuty i certifikát ISO 9001, jehož je naše společnost držitelem od roku 2004.

Společnost ARCHIPO dnes patří svým odborným profilem, cílenou specializací a kapacitními možnostmi mezi přední firmy v dané oblasti činnosti. Na základě smlouvy o zpracování, skladování a archivaci písemností, uzavírané v souladu s § 527 a následujícími obchodního zákoníku, zajistíme zpracování a vytřídění písemností, jejich zařazení dle skartačních lhůt. Vytříděné písemnosti typu „A“ na základě uzavřených smluv předáváme příslušnému státnímu oblastnímu archivu, písemností typu "S", tj. písemnosti, které lze po uplynutí stanovené skartační lhůty likvidovat skartací, případně písemností typu "V", tj. písemnosti, které po uplynutí skartační lhůty musí být posouzeny a zařazeny do skupiny "A" nebo "S", ukládáme v našich skladech a na základě sjednaných požadavků pro tyto písemnosti poskytujeme archivní servis, v rámci kterého umožňujeme oprávněným subjektům a osobám vytěžování uložených písemností podle jejich požadavků.

Komplexností služeb, seriózním a individuálním přístupem, cenovou úrovní a nezbytnými kapacitními možnostmi se společnost ARCHIPO řadí mezi přední leadery z daného podnikatelského oboru. Prostory, které firma pro uložení písemností vybudovala, byly prověřeny Státním oblastním archivem Praha a k danému účelu schváleny ředitelem archivní správy MVČR. V souladu s nově uplatněným zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, společnost získala k dané činnosti koncesní listinu a kvalita poskytovaných služeb je pravidelně ověřována v rámci uplatněné normy ISO 9001:2001. Flexibilitou poskytovaných služeb, osobním přístupem a individuálními cenovými kalkulacemi získáváme další spokojené klienty.