Úvod  >  Služby

Služby – nabídka, rozsah, podmínky a sazby poskytovaných služeb

Společnost ARCHIPO s.r.o. nabízí kompletní služby v oblasti třídění, zpracování, uložení a skartace písemností vznikajících z činnosti hospodářských subjektů. Pro přebírané písemnosti poskytujeme veškerý potřebný servis v souladu s platnou legislativou. Vytěžování písemností uložených v naší komerční spisovně (archivní servis) zajišťujeme podle požadavků a nároků ukladatelů s různou rychlostí odezvy a standardem zpracování výstupů, a to pro aktivní subjekty ukladatelů i subjekty ukončující svou činnost likvidací nebo konkurzem.

Při výběru našich služeb upřednostňujeme osobní přístup k jednotlivým zadavatelům, sjednáváme konkrétní požadované služby přesně podle požadavků ukladatelů a na základě celkového rozsahu zadaných služeb sjednáváme individuální smluvní ceny. Zde uvádíme cenové sazby jednotlivých služeb pro orientaci a rámcovou kalkulaci ceny zakázky. Pro aktivní firmy nabízíme profesionální služby komerční spisovny formou outsorsingu, kde ceny sjednáváme dohodou dle podmínek a rozsahu poskytovaných služeb.

Popis služeb a základní cenové sazby pro jednotlivé položky služeb uvádíme v přehledných tabulkách. Na výběr jsou služby související s manipulací, převzetím a zpracováním písemností, které jsou zpravidla jednorázové a předcházejí následně poskytovaným dlouhodobým službám. Dále jsou to služby související s uložením písemností ve spisovně a jejich vytěžováním, tj. poskytováním archivního servisu, které jsou poskytovány dlouhodobě, průběžně, zpravidla do uplynutí skartačních lhůt uložených písemností včetně následné skartace těchto písemností. Komplex našich služeb doplňují ostatní související odborné služby dle potřeb a požadavků zadavatelů.

U všech poskytovaných služeb je aplikován individuální přístup dle potřeb zadavatele a podmínek, které jsou pro danou zakázku prioritní. Proto jsou cenové sazby vymezeny v širším rámci. Na konkrétní zakázky sjednáváme smluvní cenu, resp. individuálně stanovené cenové sazby, na základě kterých následně účtujeme podle skutečně převzatých objemů písemností. Splatnost faktur sjednáváme dle podmínek a požadavků zadavatele, zpravidla do 20 dnů od data plnění, u průběžných zakázek s roční, resp. čtvrtletní periodicitou. Pro rozsáhlejší zakázky může být požadována záloha do výše 40% ze sjednané ceny. Pro zakázky minimálního rozsahu účtujeme jednorázovou cenu 5.000,-Kč. Na zakázky velikého rozsahu poskytujeme slevy z ceníkových sazeb až do 20%.

K účtovaným cenám připočítáváme platnou sazbu DPH.