Úvod  >  Služby  >  Manipulace a zpracování...

Manipulace a zpracování písemností

Tuto službu doporučujeme všem subjektům, kde nefunguje řádně vlastní spisovna, tj. archivní a skartační činnosti. Cílem této služby je redukovat rozsah písemností v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví; spisovou agendu uspořádat a vytvořit přehledné soupisy jednotlivých položek uložených písemností a jejich zařazení dle skartačních lhůt.

Služba zahrnuje následující činnosti

 1. roztřídění písemností (svazky, balíky, vazače apod.) podle druhu, původu a doby vzniku
 2. odstranění kovových předmětů, umělohmotných obalů, textilií, kopíráků a pod. podle podmínek pro následnou skartaci písemností (fyzickou likvidaci)
 3. projednání zásad likvidace písemností s nadřízeným archivním orgánem (příslušným SOA)
 4. rozdělení písemností na:
  • archiválie (označení skartačním znakem A)
  • písemnosti s neprošlou skartační lhůtou (AS)
  • písemnosti určené ke skartaci (fyzická likvidace, znak S)
  • odpad (nesledované tiskoviny, obaly apod.)
 5. vytvoření položek písemností (balíků, archivních krabic, desek a šanonů) s označením:
  • název subjektu ukladatele (firmy původce písemností)
  • pořadové číslo položky
  • obsah položky (charakter a popis písemností dané položky)
  • doba vzniku písemností v položce (od – do, tj. nejstarší a nejmladší datum vzniku obsaženích dokladů)
  • druh písemnosti (dle typu skartačního znaku - A, AS, S)
  • místo uložení (stávající uložení, resp. budoucí místo uložení v komerční spisovně)
 6. pořízení soupisů jednotlivých položek zpracovaných písemností (dle vytvořených položek)
 7. sepsání návrhů žádostí o:
  • umístění archiválií (do příslušného SOA)
  • vystavení Skartačního protokolu (podklad pro fyzickou likvidaci písemností typu S)
 8. projednání povolení ke skartaci s nadřízeným archivním orgánem (SOA)
 9. vyhotovení a předání Zprávy o průběhu provedených prací, obsahující originály předávacích dopisů se soupisy písemností.

Ceník

Položka ceníkuSazbaPoznámka
Zpracování písemností (vytřídění podle druhu, původu a doby vzniku a zařazení podle skartačních znaků) od 250,- Kč/bm
do 1.000,- Kč/bm
Podle rozsahu, stavu a charakteru písemností
Příprava písemností (zpracování soupisů, protokolů a návrhů) od 150,- Kč/hod
do 200,- Kč/hod
Realizace u zpracovatele / Realizace u zadavatele
Skartace písemností s prošlou skartační lhůtou (fyzická likvidace) od 150,- Kč/bm
do 300,- Kč/bm
Podle rozsahu, stavu a charakteru písemností
Manipulace a doprava písemností od 5,- Kč/km/bm
do 30,- Kč/km/bm
Podle rozsahu, vzdálenosti a dostupnosti místa uložení