Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ú

Úspory všeho druhu                          		S 5
Ústavy peněžní: viz "Peněžní ústavy" a "Banka"            	
Ústavy připojišťovací:                        	
	stanovy, seznamy členů                        	A
	zápisy o schůzích představenstva a valných hromad          	A
	roční závěrky a seznamy jmění                    	A
	smlouvy a opisy penzijních výměrů (ukázky)              	A
	ostatní                               	S 5
Ústřední orgány:                           	
	písemnosti závažného významu pro organizaci vyplývající ze styku   	
		s ústředními orgány                       A
Utajované písemnosti:                         	
	viz příslušné směrnice pro zacházení s utajovanými písemnostmi,   	
		dále podle povahy záležitosti příslušná věcná hesla         	
Úvěrové záležitosti: viz "Finance, financování"            	
Úvodní projekty: viz "Hmotný investiční majetek"           	
Uzávěrky účetní: viz "Účetnictví"                   	
Územně plánovací podklady a dokumentace:               	
	týkající se organizace                        	A
	viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
Územní plány: viz "Hmotný investiční majetek"             	
Uznání čestná: viz "Vyznamenání"                   	
Uznání závazků:                            	
	u pohledávek velkého rozsahu                     	A
	ostatní                               	S 5
Užitné vzory: viz "Patenty"