Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Š

Šekové knížky použité                         		S 1
Šifrová služba                            		S 5
Šichtovní (směnové):                         	
	knihy                                	S 5
	záznamy                               	S 3
Škody:                                	
	hlášení, protokoly a výkazy škod velkého rozsahu a závažného     	
		významu s dokumentací a písemnostmi o vyšetřování, šetření     	
		a výsledcích šetření                      A
	náhradové řízení (předpisy , náhrady škod, dohody, smíry, žaloby,  	
		odhady, posudky, rozsudky a rozhodnutí) u škod velkého       	
		rozsahu a významu                        A
	zápisy škodní komise                         	S 20
	pojištění po skončení platnosti nebo vypovězení           	S 5
	válečné odhady, vyhlášky, výměry o náhradě              	A
	viz též "Náhrady škod" a "Pojištění"                 	
Školení, školství:                          	
	doškolovací akce                           	S 5
	instruktáže (zápisy)                         	S 5
	katalogové listy                           	A
	katalogy školní                           	A
	koncepce školení, zvyšování kvalifikace zaměstnanců (ukázky)     	A
	organizace a metodika                        	S 5
	organizace školních středisek, učilišť, dělnických a závodních    	
		škol práce a jiných vzdělávacích zařízení podniku a v oblasti    	
		jeho působnosti                         A
	studijní a učební osnovy a programy (ukázky)             	A
	osvědčení o absolvování (kopie) - ukázky               	A
	periodické zkoušky                          	S 5
	písemné práce žáků, posluchačů a studentů (ukázky)          	A
	plány, přehledy a výkazy školní vzdělávací činnosti (i mimo     	
		organizaci) za období roční a delší               A
	postgraduální studium (veškeré písemnosti)              	S 5
	prospěch (evidence a souhrnné hodnocení - ukázky)          	A
	protokoly přijímacího řízení (ukázky)                	A
	průkazy odborné kvalifikace - evidence vydání            	A
	přehledy o činnosti školních a vzdělávacích středisek        	A
	přehledy o náboru učňů a jejich výchově               	S 5
	přihlášky ke zkouškám                        	S 5
	seznamy lektorů, učitelů, posluchačů, žáků              	A
	skripta vlastní (ukázky)                       	A
	styk s vysokými školami a jinými vzdělávacími institucemi      	V 5
	studijní plány (ukázky)                       	A
	školní disciplína (absence, docházka, odchody, odklady zkoušek,   	
		přerušení studia, úlevy, úpravy studia)             S 5
	třídní knihy (ukázky)                        	A
	učební pomůcky (ukázky)                       	A
	učňovské smlouvy:                          	
		do roku 1945                          A
		po roce 1945 (ukázky)                      A
	technická tvořivost mládeže (ukázky)                 	A
	výrobní praxe                            	S 5
	zápisy kvalifikačních komisí                     	S 5
	zápisy o závěrečných zkouškách                    	A
	zápisy schůzí Sdružení přátel školy                 	S 5
	zaškolovací akce                           	S 5
	zprávy o ukončení školního roku (ukázky)               	A
Školky spravované organizací (veškeré písemnosti)           		S 5
Školství: viz "Školení, školství"                   	
Šrot (veškeré písemnosti)                       		S 3
Štítky děrné: viz "Děrné štítky a pásky"