Úvod  >  Vzory  >  Protokol o předání...

Protokol o předání písemností

Protokol o předání písemností

Skladovatel: ARCHIPO s.r.o.
Na základě smlouvy č.: pppmmrr
Ukladatel: ……………………
IČ: ……………………

Skartace

Položka číslo: Obsah položky: hlavní charakter písemnosti - zařazení dle typového skart.rejstříku Rok vzniku: Specifikace položky: čís.řada,měsíc,písmeno apod. Skart. znak: Doba skartu: Skart. rok:
1 Faktury dodavatelské 1992 10001 - 10125 S 5 1998
2 Faktury odběratelské 1991 leden S 5 1997
3 Dodací listy 1993 leden S 5 1999
4 Korespondence 1995 S 3 1999
5 Účetní sestavy 1993 leden S 5 1999
6 Mzdové listy 1953 A - K S 30 1984

Státní archiv

Položka číslo: Obsah položky: hlavní charakter písemnosti - zařazení dle typového skart.rejstříku Rok vzniku: Specifikace položky: podrobnější popis Skart. znak:
1 Zakládací listiny 1990 A
2 Státní účetní výkaz - roční 1991 A
3 Účetní bilance - závěrečná 1993 ke 30.6.1993 A
4 Účetní závěrka - roční 1992 A
5 Notářské zápisy - založení firmy 1990 z 20.1.1990 A
6 Znalecký odhad firmy 1992 ke 31.8.1992 A

Poznámka:

Protokol o předání písemností vypracovává ukladatel nebo dle jeho zadání skladovatel. Podepisují jej obě smluvní strany. Zpracován může být v tištěné podobě, případně i v elektronické podobě, a to nejlépe s využitím sw Excel, který je vhodný pro následující zpracování a třídění jednotlivých položek písemností. Zde je nezbytné dodržovat zásadu, že každé číslo položky je jeden řádek přiřazený konkrétnímu obalu (šanon, krabice, balík apod.). V případě různorodého obsahu v jednom obalu, který je nezbytné evidovat se využívá desetinné třídění pro dané číslo položky (1,01….1,xy).

Datum předání:

Předávající: ................. ( subjekt ukladatele )
Přebírající: ................. ( skladovatel - ARCHIPO s.r.o. )