Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
Restaurace a jídelny
Uzenárna 366, PŘÍBRAM IV., 261 01
Smlouva: 1560703
IČ: 67962
Dohledávané období
Požadovaný doklad