Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
Okresní bytový podnik
Kutnohorská 17, KOLÍN IV., 280 02
Smlouva: 1550603
IČ: 65862
Dohledávané období
Požadovaný doklad