Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
ELBATEX - CZ Praha
Novodvorská 994, PRAHA 4, 142 00
Smlouva: 1530603
IČ: 49618075
Dohledávané období
Požadovaný doklad