Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
DINKA
Sokolovská 16/45, PRAHA 8, 186 00
Smlouva: 1020800
IČ: 225533
Dohledávané období
Požadovaný doklad