Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
D.H.S.-Data,Hardware,Software
Bulharská 621/4, PRAHA 10, 101 00
Smlouva: 5550413
IČ: 45309655
Dohledávané období
Požadovaný doklad