Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
Zeměd.družstvo Jivina
Jivina, M.HRADIŠTĚ, 294 14
Smlouva: 3350907
IČ: 105473
Dohledávané období
Požadovaný doklad