Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
Centerpulse CZ
Na Žertvách 2196/34, PRAHA 8, 180 00
Smlouva: 2160605
IČ: 25107976
Dohledávané období
Požadovaný doklad