Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
Městský podnik služeb
Nerudova 1090, KRALUPY n/V, 278 01
Smlouva: 1930904
IČ: 462333
Dohledávané období
Požadovaný doklad