Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
BAZAR PRAHA
Staroměstské nám. 25, PRAHA 1, 110 00
Smlouva: 010593
IČ: 538426
Dohledávané období
Požadovaný doklad